วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

Star Martial God Technique Chapter 13 Treatment

Star Martial God Technique Chapter 13 Treatment

นิยาย วิทยายุทธ์เทพการต่อสู้แห่งดวงดารา ตอนที่  13 รักษา


บทที่ 13 รักษา

"This, should have the misunderstanding!” Ye Xinghe answered awkwardly, "just I asked you to come, cannot think that you will sneak attack suddenly, I apologized to you!”
"นี่,คงจะเป็นการเข้าใจผิดกัน!" เย่ซิงเหอ ตอบกลับด้วยความอึดอัดใจ,"ข้าเพียงแค่ต้องการถามจุดประสงค์ในการมาของท่าน,ไม่คาดคิดเลยว่าท่านจะทำการโจมตีอย่างกะทันหัน,ข้าต้องขออภัยท่านด้วย!"


An Xueyun is covering the clothes of chest, looked up Ye Xinghe, the cheeks boiling hot, a moment later said: "Today truly is I first gets rid, you counterattack. But just matter, you did not permit to tell anybody!”
อันซุยหยุนได้นำเสื้อผ้ามาปิดที่หน้าอกของเธอไว้,จ้องมองไปที่เย่ซิงเหอด้วยใบหน้าที่ร้อนผ่าว,ชั่วระยะเวลาหลังจากนั้นก็กล่าวออกมาว่า"จริงๆแล้ววันนี้ ข้าเป็นคนเริ่มก่อน,เจ้าเพียงแค่ตอบโต้กลับมา,ไม่จำเป็นที่ต้องกล่าวโทษแต่อย่างใด!"


An Xueyun should not be excessive, in the eye pupil is also in tears, although decided no longer to investigate, may think that the matter was a little suffering from injustice.
อันซุยรู้สึกอัดอั้นเป็นอย่างมาก,ในตาของเธอนั้นเริ่มที่จะมีน้ำตาไหลออกมา,แม้ว่าเธอจะตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ถือสาเรื่องนี้อีกต่อไป,แต่เมื่อหล่อนนั้นคิดถึงเลือกนั้นก็รู้สึกว่าเธอนั้นโดนเอาเปรียบเป็นอย่างมาก.

"Um.” Ye Xinghe also wants saying that more words, sees An Xueyun to put in great inconvenience the sad facial expression, nodded to comply with one silently.
"อืม."เย่ซิงเหอนั้นต้องการที่จะกล่าวอะไรมากกว่านี้,ด้วยการมองเห็นอันซุยหยุนนั้นกระอักกระอ่วนใจจึงทำได้แค่เพียงพยักหน้าแล้วก็เงียบไป.

Just misunderstood, Ye Xinghe understands the matter that one handled truly a little went too far.
เป็นแค่เพียงการเข้าใจผิด,เย่ซิงเหอเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องที่เกินกว่าที่เขาจะจัดการได้แล้ว.

An Xueyun is Eternal Heaven Family direct descendant, the power and influence status at is not he can compare, An Xueyun is willing to let off him, no longer investigated that is the huge kindness. What does Ye Xinghe also dare to say?
อันซุยหยุนนั้นเป็นทายาทสายตรงของตระกูลสวรรค์นิรันดร,มีสถานะอำนาจจนเขาไม่สามารถที่จะเทียบเคียงได้,อันซุยหยุนยินยอมที่จะปล่อยเขาไป,ไม่กล่าวโทษอะไรเขาอีกต่อไปก็ถือว่าเป็นความกรุณาแล้ว,จะมีอะไรที่เขายังกล้าที่จะเอ่ยออกมาได้ล่ะ?

"Whom later we do not know!” An Xueyun white teeth clenching, her wish stands, however, tumbles once again.
"เรื่องนี้ต่อไปพวกเราต้องไม่ให้ใครรู้นะ!"ฟันที่ขาวนวลของอันซุยหยุนขบแน่น,พร้อมกับพยายามยืนขึ้นมา,แต่ถึงกระนั้น,ก็ล้มลงไปอีกครั้ง.

"You how?” Ye Xinghe looked asked hurriedly to An Xueyun, he has been full of feeling sorry to An Xueyun, after all a girl has run into such matter, if were known by the bystander, definitely the clear reputation will be damaged.
"ท่าน,เป็นอย่างไรบ้าง?"เย่ซิงเหอนจ้องมองและถามอย่างเร่งรีบไปที่อันซุยหยุน,เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับอันซุยหยุน,ต้องไม่ลืมว่าหารเรื่องที่กับหญิงสาวเช่นเธอนั้น,ถ้ามีใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้น,อาจจะทำให้เกิดครหานินทาจนเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างแน่นอน.


An Xueyun has pulled up the trouser legs coverings, sees only on that fair fine calf, there is together a deep mark.
อันซุยหยุนได้ดึงขากางเกงของเธอขึ้นมา,มองเห็นนองขาที่สวยงามละเอียด,มีรอยคล้ำลึกอยู่ด้วย.


This was just Ye Xinghe held the calf of An Xueyun to stay behind, Ye Xinghe has not displayed Star Martial God Technique cultivation technique on own initiative, does not know that this strength much was strong, has not thought that has left behind such deep scar to An Xueyun unexpectedly, feeling sorry of Ye Xinghe innermost feelings was deeper.
นั่นเป็นรอยที่เย่ซิงเหอนั้นเพิ่งจะจับไปที่น่องของอันซุยหยุนก่อนหน้านี้,เย่ซิงเหอนั้นไม่เคยแสดงวิชาวรยุทธ์ออกมาให้ใครได้เห็นมาก่อน,จึงไม่มีใครรุ้เลยว่าเขานั้นแข็งแกร่งมาก,เขานั้นจึงไม่คาดคิดเลยว่าได้สร้างรอยช้ำลึกไว้กับอันซุยหยุนอย่างคาดไม่ถึง,เย่ซิงเหอนั้นจึงได้รู้สึกเสียใจอย่างที่สุด.

"Sorry, just I got rid to be too heavy!” Ye Xinghe said apologetically.
"ขอโทษด้วย,ข้าไม่คิดว่าได้พลั้งมือหนักขนาดนี้!"เย่ซิงเหอกล่าวขอโทษ.

An Xueyun frowns, except for the wound of calf, the scar of her chest place is also burning, cannot help but flood a feeling of faint trace difference, thinks that matter, the heart was also cannot help but chaotic, cheeks boiling hot, then walked could not get away, what to do should?

อันซุยหยุนขมวดคิ้วแน่น,นอกจากบาดแผลตรงน่องแล้ว,ยังมีรอยที่หน้าอกของเธอเหมือนกับโดนไฟลวก,ช่วยไม่ได้ที่จะมีรู้สึกว่าเป็นร่องรอยที่แตกต่างไปเล็กน้อย,เมื่อคิดถึงเรื่องดังกล่าว,ทำให้หัวใจของหล่อนนั้นช่วยไม่ได้เลยที่จะสับสนวุ่นวาย,แก้วของหล่อนถึงกับร้อนผ่าว,เป็นเช่นนั้นแล้วคงไม่สามารถที่จะเดินไปไหนได้,หล่อนควรทีจะทำอย่างไรดี?

"Is badly injured very!” Ye Xinghe silent moment, eye one bright, said that "I go to make medicine to smear to you!”
"บาดเจ็บขนาดนี้เลยรึ!"เย่ซิงเหอเงียบไปชั่วขณะ,สายตาของเขาประกายแสง,ก่อนที่จะกล่าวว่า"ข้าจะไปทำยาเพื่อที่จะใช้ป้ายให้เจ้า!"
Ye Xinghe has stood, walks, has made some Purple Cloud Fruit and jade vegetable and so on thing toward room, these are eating of ordinary families, but matches, has the good therapy effect, this is Ye Xinghe from all various grassy plants the formula that reads after on.
เย่ซิงเหอยืนขึ้น,เดิน,เข้าไป,โดยใช้ผลไม้เมฆม่วงบางลูกและพืชหยกเขียวและนำสิ่งเหล่านั้นเข้าไปในห้อง,นี่เป็นห้องกินข้าวสำหรับตระกูลธรรมดา,แต่ก็ดูเหมาะสม,ที่จะใช้เป็นห้องสำหรับปรุงยา,ด้วยการที่เย่ซิงเหอนั้นนำพืชและหญ้าอันหลากหลายซึ่งได้สูตรดังกล่าวมาจากตำราที่เขาเคยอ่านก่อนหน้านี้.

Looks at Ye Xinghe in distant place busy appearance, An Xueyun lowers the head, does not know that is thinking anything.
ด้วยการเฝ้ามองเย่ซิงเหอที่ยุ่งอยู่จากระยะไกล,อันซุยหยุนได้ก้มหน้าของหล่อนลง,ไม่รุ้เลยว่าหล่อนนั้นได้คิดสิ่งใดอยู่.

Although Ye Xinghe wears simple clothes, but is very delicate charming.
แม้ว่าเย่ซิงเหอจะสวมชุดธรรมดา,แต่ก็ดูประณีตมีเสนห์.

A moment later, Ye Xinghe took mixed the good juice, arrived by An Xueyun to squat.
หลังจากนั้นไม่นาน,เย่ซิงเหอก็ได้นำน้ำสีข้นที่ผสมแล้ว,มาหาอันซุยหยุนที่นั่งพับอยู่.
"I help you smear!” Ye Xinghe dipped some juice with the finger, will wipe toward the calf of An Xueyun on, sees only the calf of An Xueyun to move moving in the future, Ye Xinghe has gawked, gained ground, looked at one toward An Xueyun, saw only An Xueyun to turn the head not to know that was looking at anything, the cheeks crimson piece, Ye Xinghe smiled awkwardly, gave An Xueyun these medicine liquid, "this was therapy medicine liquid, you wiped! I am Star martial art user, has practiced power of stars, can help you therapy!”
"ข้าจะช่วยเจ้าทามัน!" เย่ซิงเหอจุ่มนิ้วลงไปในน้ำยา,และถูไปยังน่องของอันซุยหยุน,ด้วยการถุไปมาที่น่องของอันซุยหยุนไปจนทั่ว,เย่ซิงเหอนั้นได้เพ่งพิศไปที่พื้นแทน,ส่วนอันซุยหยุนนั้นเธอทำได้แค่เพียงก้มหน้าไม่ได้มองไปที่ใหนทั้งสิ้น,แก้มของเธอนั้นรู้สึกแดงเป็นลูกตำลึง,เย่ซิงเหอนั้นค่อยๆยิ้มอยู่ในใจ,ด้วยการที่เขานั้นได้ทายาให้กับอันซุยหยุน"นี่เป็นของเหลวที่ใช้เป็นยาในการรักษาได้,เพียงแค่ทา!ข้าเป็นผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้แห่งดวงดาว,และนี่ก็เป็นพลังการฝึกฝนแห่งดวงดารา,สามารถที่จะช่วยในการรักษาได้!"

"Um.” An Xueyun nodded silently.
"อืม."อันซุยหยุนพยักหน้าเบาๆ.

Heard the An Xueyun words, Ye Xinghe smudges medicine liquid silently in the wound of An Xueyun calf, smudged medicine liquid, while infiltrated the calf of An Xueyun faint trace power of stars, a faint trace creamy touch spread refers to the heart, embarrassing Ye Xinghe a little.
ด้วยการได้ยินคำพูดของอันซุยหยุน,เยซิงเหอได้ทายาที่เป็นของเหลวเริ่มที่จะเปรอะไปทั่วรอยช้ำน่องของอันซุยหยุน,รอยที่เปรอะเปื้อนของยานั้น,มันเริ่มที่จะซึมเข้าไปยังน่องของหล่อนด้วยร่องรอยอำนาจแห่งดวงดารา,ร่องรอยของครีมเล็กน้อยก็ได้แพร่สัมผัสเข้าไปในหัวใจของเขา,ทำให้เย่ซิงเหอรู้สึกขวยเขินเล็กน้อย.

After smudging medicine liquid, sees only the naked eye of mark on An Xueyun calf by the speed that can see to abate.
หลังจากที่ของเหลวที่เป็นยานั้นทาทั่วแล้ว,ก็เห็นผลทันตารอยช้ำที่น่องของอันซุยหยุนนั้นเริ่มที่จะมีอาการทุเลาขึ้น.

They have not spoken, an atmosphere of light fluttering flags proliferates. Although Ye Xinghe shouted An Xueyun senior sister, but An Xueyun also was only actually bigger than Ye Xinghe for one month.
พวกเขานั้นหาได้พูดอะไรต่อกัน,ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวได้ยินเพียงแค่เสียงธงถูกลมพัด,แม้ว่าเย่ซิงเหอนั้นจะเรียกอันซุยหยุนว่า ศิษย์พี่,แต่อันซุยหยุนนั้นมีฐานะที่ยิ่งใหญ่กว่าที่จะเย่ซิงเหอจะกล่าวออกมาได้อีกครั้ง.

Felt that this rich power of stars, in An Xueyun that limpid eye pupil does flash through the color of faint trace deep being astonished, how long Ye Xinghe practices power of stars? Unexpectedly has been able to condense such rich power of stars!
ด้วยรู้สึกถึงพลังอำนาจแห่งดวงดาราที่หนาแน่น,สายตาที่แจ่มแจ้งของอันซุยหยุนได้มีแสงสีผ่านเขามาในดวงตาด้วยความประหลาดใจ,เย่ซิงเหอนั้นได้ฝึกฝนพลังอำนาจแห่งดวงดารามานานเท่าใดกันรึ?คาดไม่ถึงเลยว่าเขาจะสามารถรวบรวมพลังอำนาจแห่งดวงดาราได้หนาแน่นขนาดนี้!

This is really hard to imagine! This can inspire six scarlet spirit's crystal super talents, is really different from the average person.
เป็นเรื่องจริงๆที่ยากจะจินตนาการได้! นึ่คือสุดยอดพรสวรรค์ของคนที่สามารถกระตุ้นแก้วผลึกวิญญาณแดงหกลูกซินะ,ช่างมีความแตกต่างกับคนทั่วไปซะจริงๆ.

An Xueyun is since proud by own practice talent, very small time, the family then permitted her to a son of Capital City super aristocratic family, she not willingly such destiny, therefore has been practicing assiduously, she does not want to become the sacrificial victim of family benefit, she longs for the freedom, longs for becomes the character like Martial Goddess Tian Yin.
ก่อนนั้นอันซุยหยุนมีความภาคภูมิใจในพรสวรรค์ในการฝึกฝนของตน,ไม่นานนัก,จากนั้นตระกูลของเธอได้นำเธอจับคู่กับลูกชายของตระกูลขุนนางชั้นสูงของเมืองหลวง,หล่อนนั้นไม่ยินยอมในโชคชะตาเช่นนี้เลย,ดังนั้นหล่อนจึงได้ก้มหน้าก้มตาฝึกฝน,หล่อนนั้นไม่ต้องการจะเป็นเป็นเหยื่อผู้เสียสละต่อผลประโยชน์ของตระกูลเลย,หล่อนนั้นต้องการเสรีภาพ,ด้วยความฝันที่หล่อนนั้นจะเป็นให้ได้ดังบุคคลเช่นเทพธิดาแห่งการต่อสู้เทียนหยิน.

The An Xueyun talent is truly good, truly is outstanding person in young generation, but wants into Martial Goddess, but also is far from enough, therefore she wants completely all means to promote her cultivation to be, when she knows that Ye Xinghe cultivation for the progress is so amazingly quick, then wants to probe Ye Xinghe, learns some methods from Ye Xinghe here.
ด้วยพรสวรรค์ของอันซุยหยุนนั้นถือว่าดีทีเดียว,ดีเยี่ยมและเป็นคนที่โดดเด่นในรุ่นนี้เลย,แต่การที่จะเป็นให้ได้เหมือนดั่งเทพธิดาแห่งการต่อสู้นั้น,มันยังห่างไกลจากคำว่าเพียงพอ,ดังนั้นหล่อนจึงต้องการหาวิธีที่จะทำให้วรยุทธ์ของหล่อนนั้นเพิ่มขึ้น,เมื่อหล่อนนั้นรู้ว่าการฝึกยุทธ์ของเย่ซิงเหอนั้นพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดรวดเร็ว,ดังนั้นเธอจึงต้องการสืบค้นเย่ซิงเหอเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีของเย่ซิงเหอที่นี่.

Has not thought that will come across such matter unexpectedly
เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเลยที่จะต้องมาเจอกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นนี้.

Thinks that just the hand of Ye Xinghe pawed one on oneself, her cheeks are burning, she first time now moves about with difficulty by the boy, can only make Ye Xinghe help itself, only thought that mild strengths, seep the wound place of calf slowly, that wound heals unceasingly.
เพียงแค่คิดว่าแขนของเย่ซิงเหอนั้นได้ลูปคลำหล่อนแล้ว,แก้มของหล่อนก็ร้อนฉ่าขึ้นมาทันที,นี่เป็นครั้งที่หล่อนนั้นอยู่สองต่อสองกับผู้ชาย,ด้วยการคิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือของเย่ซิงเหอ,เพียงแค่คิดเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเขา,รอยฟกช้ำตรงน่องของเธอที่ได้ค่อยๆหายไป,ซึ่งรอยฟกช้ำดังกล่าวถูกเยียวยาอย่างไม่หยุดหย่อน.


With this power of stars, one strange strength, toward her within the body drill, looks like the small ant has been ordinary, faint trace numb electric current, following the calf upward, after the thigh inside, having made her clamp the both legs awkwardly, this strange strength drills into her dantian.
ด้วยแห่งพลังแห่งดวงดารานี้,เป็นความแข็งแกร่งที่ไม่เคยเห็น,เจาะตรงลงไปภายในร่างของหล่อน,ดูเหมือนกับมดตัวเล็กๆที่ไต่ไปทั่ว,เป็นเหมือนกับกระแสไฟฟ้าสถิตเบาๆ,ไต่ไปทั่วน่องของหล่อน,ลามไปถึงต้นขาด้านใน,จนทำให้หล่อนนั้นหุบขาเข้าอย่างเก้ๆกังๆ,ด้วยความแข็งแกร่งที่แปลกประหลาดนี้ได้เข้าไปยังจุดดันเถียนของหล่อนด้วย.

An Xueyun ying warned one, she felt after this mystical strength entered her dantian, looked like a stone invested the tranquil level of the lake, flood ripples of faint trace.
อันซุยหยุนครางออกมาครั้งหนึ่ง,หล่อนรู้สึกว่าหลังจากนั้นมีพลังที่แข็งแกร่งและลึกลับเข้ามายังจุดดันเถียนของหล่อน,เหมือนกันอำนาจที่แข็งแกร่งของทะเลสาบที่เงียบสงบ,หากแต่มีระลอกคลื่นเบาๆ
This is a marvelous feeling.
เป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดมาก.

An Xueyun has blushed the face, looked up Ye Xinghe, actually has Ye Xinghe made what? Sees only Ye Xinghe to help her therapy extremely earnestly, that dedicated facial expression made her stare slightly.
ใบหน้าของอันซุยหยุนแดงระเรื่อ,จ้องมองไปที่เย่ซิงเหอนั้นกำลังทำอะไร?ด้วยการที่เขาเห็นเย่ซิงเหอนั้นแค่เพียงรักษาหล่อนอย่างเอาจริงเอาจัง,ซึ่งท่าทางใบหน้าที่มุ่งมั่นนั้นทำให้หล่อนชำเลืองดูเขาอย่างช้าๆ.


Ye Xinghe looks like, is not that repugnant.
ด้วยการจ้องมองเย่ซิงเหออย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่คนที่น่ารังเกียดอะไร.

This time Ye Xinghe is actually extremely anxious, in the hand transmits girl skin that exquisite smooth touch, making his facial expression tie tight, the palm seeped out a faint trace the perspiration mark.
ในเวลานี้นั้นเย่ซิงเหอรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก,ด้วยแขนที่ใสและผิวที่ประณีตของหญิงสาวเมื่อถูกสัมผัส,ได้ทำให้ใบหน้าของเขาถึงกับนิ่งอยู่กับที่,ฝามือนั้นมีร่องรอยซึมออกมาของเหงื่อ.

"Your wound should be good!” A moment later, Ye Xinghe looks that the calf of An Xueyun said that this is power of stars that his first use just practiced helps the human treat the wound, sees An Xueyun to restore on the later calf the bright and clean exquisite flesh, Ye Xinghe is a little also surprised, originally the power of stars treatment result is so good, unexpectedly links a scar not to stay behind.
"รอยช้ำของเจ้าคงดีขึ้นแล้ว!" ชั่วระยะเวลาต่อมา,เย่ซิงเหอจ้องมองไปที่น่องของอันซุยหยุนบอกเกี่ยวกับพลังอำนาจของดวงดาวที่เขาใช้ครั้งแรกนั้นเป็นแค่เพียงการช่วยรักษาอาการฟกช้ำ,หากแต่ด้วยการมองการฟื้นฟูของน่องอันซุยหยุนที่สดใสและผิวอันสะอาดประณีต.เย่ซิงเหอก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเหมือนกัน,ในตอนแรกนั้นด้วยพลังของดวงดาราในการรักษานั้นผลที่ได้คงออกมาดี,หากคาดไม่ถึงเลยว่าจะทำให้ไม่มีร่องรอยใดๆเหลือไว้เลย.

Ye Xinghe a little may not believe has traced, but also is really a trace has not stayed behind.
เย่ซิงเหอนั้นกังวลเล็กน้อยและเชื่อว่าอาจมีร่องรอย,แต่ความเป็นจริงกลับไม่มีร่องรอยใดๆถูกทิ้งเอาไว้.

"Do you do?” The face of An Xueyun one was red, hurrying has stood.
"เจ้าจะทำอะไร?"ใบหน้าของอันซุยหยุนแดงอีกครั้ง,ขณะที่หล่อนเร่งรีบที่จะลุกขึ้น.

"Sorry, how I wanted to have a look at the wound.” Ye Xinghe answered hurriedly anxiously.
"ข้าขอโทษด้วย,ข้าเพียงแต่ต้องการที่จะดูรอยฟกช้ำ."เย่ซิงเหอตอบอย่างเร่งรีบ.

"You” An Xueyun stamped the feet, she from infancy to maturity, such had not been contacted by a boy, finally today by Ye Xinghe frivolous several times. Those who made her very surprised was, after Ye Xinghe treatment, the wound of calf convalesced, a scar has not stayed behind, moreover moved to be also free.
"เจ้า" อันซุยหยุนได้กระทืบเท้าไปที่พื้น.หล่อนได้ทำตัวเหมือนกับเด็กที่ยังไม่โต,ทำดังเช่นไม่เคยที่จะถูกเด็กชายสัมผัสมาก่อน.ในที่สุดวันนี้เย่ซิงเหอก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน. ซึ่งเขานั้นได้ทำให้หล่อนประหลาดใจหลายอย่าง,หลังจากที่เย่ซิงเหอได้ทำการรักษา,บาดแผลฟกช้ำที่น่องค่อยๆฟื้นตัว,และยังไม่ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ด้วย,นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วด้วย.

Ordinary 3rd Heavenly Layer Star martial art user is impossible to have such ability! Ye Xinghe cultivation way, was too strange.
โดยปรกติทั่วไปผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้แห่งดวงดาราระดับชั้น 3 ดินแดนสวรรค์เป็นไปไมได้เลยที่จะมีความสามารถเช่นนี้! จึงทำให้ในส่วนวรยุทธ์ของเย่ซิงเหอนั้นจึงมีความแปลกเป็นอย่างมาก

Ye Xinghe suddenly wants to say anything, only listens to An Xueyun, on the face appears the painful look.
ทันใดนั้นเย่ซิงเหอก็ต้องการที่จะพูดอะไรบางอย่าง,บอกแก่อันซุยหยุน,ที่ยังปรากฏสีหน้าที่ยังเจ็บปวดอยู่.

"You how?” Ye Xinghe cares asks, "where also had is injured? Wants me to help you treat?”

"เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง?" เย่ซิงเหอถามด้วยความเป็นห่วง,"ยังมีจุดที่ยังบาดเจ็บอยู่หรือไม่?ต้องการที่จะให้ข้ารักษาใหม?"ที่มาจากhttp://lnmtl.com/novel/star-martial-god-technique

#วิทยายุทธ์เทพแห่งการต่อสู้แห่งดวงดารา#Star Martial God Technique Light Novel#นิยายแปลไทย
Author(s)17 ความคิดเห็น:

 1. ถามงี้ขึ้นเตียงเลยไหม

  ตอบลบ
 2. เห้อๆๆตรงหน้าอก

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณงานแปลดีดีคับ ^_^
  ไอ้นี่ก้อเข้าใจถาม "มีรอยตรงไหนอีกมั้ย" รอยตรงหน้าอกไง อิอิ

  ตอบลบ
 4. มีอีกจุดแต่ใครจะกล้า...

  ตอบลบ